องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ช่องทางติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่
ที่อยู่ : 103 ม.4  ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด  45140
เบอร์โทร : 043667220
 โทรสาร  : 043667220
e-mail : khoyai103@gmail.com

ช่างทางติดต่อผ่านโซเชียล

ปักหมุดแผนที่

View : 1119