องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูลรายได้
ส่วนโยธา
 
 
นายสนธยา  ยังมี
ผอ.กองช่าง

 
 

นายนพดล กุนิกากร
ผช.ช่างโยธา

 

นายนคร พิณพาทย์
ผช.จนท.ธุรการ

 

นายภาคิน  ผลไม้
ผช.ช่างไฟฟ้า

 
     
     
     
View : 759