องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

วิสัยทัศน์:::ค้อใหญ่ถิ่นผ้าไหมงาม การศึกษาก้าวไกล อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
หัวข้อITA วันที่ ผู้ชม
ITA อบต.ค้อใหญ่

...

16 มี.ค. 66 19
ITA ประจำปี 2566

หัวข้อประเมิน ลิงค์ ข้อมูลพื้นฐาน &...

13 มี.ค. 66 11
ITA ประจำปี 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency As...

27 ม.ค. 65 96
ITA2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency ...

11 ม.ย. 64 199